Stařeč - Historie a současnost obce

Městys Stařeč leží v mělké kotlině nedaleko okresního města Třebíče v nadmořské výšce 455 m n. m. Obcí protéká Stařečský potok pramenící v nedalekých heraltických kopcích, který se v Třebíči vlévá do řeky Jihlavy. V průběhu historie měnila osada název od Starice, Steritz….. Starč.

Dnešní název Stařeč má obec úředně od 18. března 1925. V roce 2007 jí byl navrácen titul městys. Historie Starče začíná pravděpodobně v pátém století, kdy údajně na místě Starče stávalo slovanské hradiště. Historicky je podloženo, že Stařeč ležela na spojnici dvou raně feudálních cest. Především to byla cesta z Brna do Jindřichova Hradce přes Rosice, Kralice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Stařeč, Rokytnici, Římov, Starou Říši a dále na západ. Dále to byla spojnice Jemnice a Třebíče, přicházející do Starče od obce Mastník. Podle písemných historických pramenů je Stařeč jmenována ve výčtu 78 osad a míst, která se vyskytla jako dar Přemyslovců Oldřicha a Litolda v zakládací listině třebíčského kláštera z roku 1101. První písemná zmínka o obci Stařeč je v listině z roku 1259, ve které je uváděn Hedmarus „de Steritz“. Na zemském sněmu konaném dne 24. 2. 1499 byl učiněn záznam, ve kterém je Stařeč poprvé zmíněna jako městečko, z neznámých důvodů pak toto právní postavení ztratila, ale v roce 1534 byla znovu povýšena na městečko. Za renesance zřejmě zemědělské městečko dobře prospívalo, což dokládá stavba původní renesanční radnice i přestavba kostelní věže. Budova staré renesanční radnice měla štít se lvem a věžičku s poplašným zvonem. Tato původní budova byla přestavěna v roce 1909.

Při návštěvě městyse Stařeč rozhodně stojí za zhlédnutí kostel sv. Jakuba Staršího, který byl zřejmě pozdně románský, s orientací východ západ a s přístupem mohutnou věží. Středověká věž byla přestavěna jako pozdně renesanční (v rozmezí let 1597 – 1620). Na fasádách věže jsou renesanční sgrafita, která armují rohy věže a hodinové ciferníky.U mostu přes potok Stařečka se nacházejí památkově chráněné sochy sv. Jana Nepomuckého a Blahoslaveného Jana Sarkandra.

Kdo se rád pohybuje v přírodě, může využívat místní cyklostezky, terén je vhodný i k procházkám. Hojně je využívána víceúčelová hala ke sportovním a kulturním aktivitám místních spolků i občanů. V provozu je také koupaliště, které využívají nejenom občané Starče, ale i okolních obcí včetně Třebíče. Nad restaurací Na koupališti je vybudována turistická ubytovna, sloužící především cykloturistům, ale i ostatním zájemcům.

Od roku 1999 je v měsíci červnu Stařeč místem setkání příznivců rockových kapel 70. a 80. let minulého století. Tato akce přesahuje nejen hranice městyse Stařeč, ale i okresu Třebíč. Součástí městyse Stařeč jsou místní části Červená Hospoda a Kracovice.

Úřad městyse Stařeč

Adresa:    Jakubské nám. 50, Stařeč 675 22
Telefon:    568 852 257, 568 840 456
Starosta:  Čestmír Linhart
Email:         podatelna@mestys-starec.eu
IČ:              002 904 91        
www:         https://www.mestys-starec.eu

 

Fotogalerie - Stařeč

/album/fotogalerie-starec/starec1-jpg/ /album/fotogalerie-starec/starec2-jpg/ /album/fotogalerie-starec/starec3-jpg/ /album/fotogalerie-starec/starec4-jpg/