Třebíč

Město Třebíč leží na březích řeky Jihlavy v jihovýchodní části kraje Vysočina v České republice, v nadmořské výšce 405 m n. m. Má cca 38 tisíc obyvatel. Nabízí širokou síť služeb, školských, kulturních, zdravotnických i sociálních zařízení včetně nemocnice a domovů pro seniory. Díky bohaté historii mohou návštěvníci obdivovat jeho kulturní dědictví s řadou kulturních památek. Zajímavou vyhlídku do okolí nabízí například městská věž na Martinském náměstí, Karlovo náměstí v centru města je jedním z největších náměstí v České republice.

Na území města se nachází 11 mateřských škol, 8 základních škol (z toho 1 speciální), 9 středních škol, 1 vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jedna vysoká škola: Západomoravská vysoká škola Třebíč. V rámci města působí také celá řada neziskových organizací v oblasti kultury, sportu, sociálních záležitostí i volnočasových aktivit. Město je také přirozeným centrem regionu v oblasti kultury a sportu, kromě divadla, kina a několika kulturních sálů je zde rovněž plavecký bazén i zimní stadion, několik fotbalových, atletický a nově otevřený baseballový stadion. Třebíč je také protkána cyklostezkami.

Významným zaměstnavatelem je Jaderná elektrárna Dukovany, která leží přibližně 25 km jihovýchodně od Třebíče.

 

Kulturní dědictví města Třebíče

Dovolujeme si Vás alespoň touto formou pozvat na krátkou procházku po území městské památkové zóny a jejím ochranném pásmu. Zveme Vás k prohlídce historického centra města, které zahrnuje například Karlovo náměstí, Martinské náměstí, Hasskovu ulici a další přilehlé části. Inspirativní je prohlídka fasád městských domů, zámecký areál, městská věž, církevní památky, bývalá židovská čtvrť, židovský hřbitov a řada dalších kulturních památek.

Nabízíme Vám krátké zastavení a představujeme pohledy na zámek, baziliku sv. Prokopa a židovský hřbitov v Třebíči, které jsou národní kulturní památkou. Je zajímavé si uvědomit, že část kulturního dědictví města - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči, je od roku 2003 zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot je unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Myšlenka koexistence křesťanské a židovské kultury žijící v diaspoře v Třebíči v prostorové blízkosti, může být námětem ke spolupráci a pluralitě názorů. Je poselstvím minulosti, výzvou k současnosti, ale i do budoucnosti.

 

Městský úřad Třebíč

Adresa:     Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Telefon:    568 896 100 (Masarykovo nám.)

Starosta:  Mgr. Pavel Pacal
Email:         info@trebic.cz
IČ:               002 906 29, DIČ: CZ 002 906 29       

www:          https://www.trebic.cz