Kontakty

Název svazku

Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí

Sídlo:

Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

IČ:                            Bankovní spojení:

709 396 41                  000086-3573480287/0100, Komerční banka, a. s.

 

Předseda

Miloš Hrůza, místostarosta Třebíče
Telefon
: +420 602 482 229
Emailmilos.hruza@trebic.cz

 

Místopředseda

Čestmír Linhart, starosta městyse Stařeč
Telefon
: + 420 723 030 654
Emailpodatelna@mestys-starec.eu

 

Tajemnice svazku

Bc. Irena Novotná

Telefon: +420 568 896 231

Email: irena.novotna@trebic.cz