Informace o nás

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třebíčsko byl založen za účelem spolupráce obcí především v oblastech:

 • ochrana společenských zájmů obcí mikroregionu, koordinace činnosti a podpora rozvoje mikroregionu,
 • vytváření podmínek pro získání všech dostupných finančních zdrojů do mikroregionu,
 • spolupráce se sousedními obcemi a mikroregiony,
 • Vytváření společných projektů za účelem podpory rozvoje mikroregionu, především v oblasti:
 • územního plánování, 
 • vnější dopravní dostupnosti,
 • nezaměstnanosti,
 • rozvoje průmyslu, podnikání a služeb,
 • rozvoje cestovního ruchu,
 • rozvoje životního prostředí,
 • rozvoje školství, kultury, zdravotnictví a sportu.

Předmět činnosti svazku je dle stanov svazku průběžně konkretizován ve formě plánu činnosti svazku předkládán pro každý kalendářní rok nebo jeho část ke schválení členské schůzi.