Příroda Třebíčska

Území mikroregionu nabízí řadu zajímavostí pro milovníky přírody. Malebný ráz krajinya čistá příroda vytvářejí podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek. Na katastrálních územích obcí Kožichovice a Střítež je možné si například odpočinout u vodní nádrže Markovka

o rozloze cca 14 ha, která slouží k rekreaci a rybolovu. Zveme Vás také k prohlídce krás přírodního parku Třebíčsko, který se nachází severně od Třebíče a jeho rozloha je 9 800 ha. Zahrnuje část třebíčského žulosyenitového masivu s typickým balvanitým rozpadem.

Krajinný reliéf tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky, meze a jednotlivé stromy v mírně zvlněné pahorkatině. Staletým maloplošným hospodařením byl v této oblasti vytvořen kulturní krajinný typ vysokých hodnot. Přírodní památky Kobylinec v katastrálním území Trnava u Třebíče v těsné blízkosti obce Trnava a Ptáčovský kopeček v katastrálním území Ptáčov jsou známé výskytem koniklece velkokvětého, jehož modrofialové květy je možné spatřit na jaře na přelomu března a dubna.

Na katastrálním území obce Kožichovic se nachází přírodní památka Hluboček s výskytem ladoňky dvoulisté, která je zařazena mezi silně ohrožené druhy rostlin. Mezi přírodní památky dále patří syenitové skály charakteristické balvanitým rozpadem žulosyenitu třebíčského masivu v katastrálním území Pocoucov. Na katastru obce Slavice se nachází přírodní rezervace Hošťanka, kde je předmětem ochrany různověký lesní porost s dominující jedlí bělokorou. Za pozornost stojí památné stromy našeho mikroregionu, např. stromořadí u Bažantnice a čtyři duby v Bažantnici u silnice na Račerovice, dub v dubinách a dub letní u P táčova, dva jasany u Trnavy, smrk u Budíkovic, třešeň u Hošťanky nedaleko Slavic, skupina 6 dubů a skupina 3 dubů u Pocoucova.

Přijďte k nám načerpat energii ze spojení malebné přírody, kulturních a přírodních zajímavostí a služeb. 

Fotogalerie - Příroda Třebíčska

/album/fotogalerie-priroda-trebicska/chrpa-modrak-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/markovka-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/markovka1-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/markovka2-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/pocoucov-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/pocoucov1-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/pocoucov2-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/pocoucov3-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/ptacov-jpg/ /album/fotogalerie-priroda-trebicska/ptacov1-jpg/