Výzva k podání nabídky na zakázku - Zhotovení stolních kalendářů DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO na rok 2014

08.07.2013 00:00

Mikroregion TĚBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

vyhlašuje

výzvu k podání nabídky na zakázku

„Zhotovení stolních kalendářů DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO na rok 2014“

Předmětem zakázky je dodávka, návrh, zhotovení a tisk stolních kalendářů pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO v počtu 1250 ks.

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou na adresu Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1. Nabídky budou předloženy v uzavřených obálkách nadepsaných adresou zadavatele a označených “NEOTVÍRAT  - Poptávka - Zhotovení stolních kalendářů DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO na rok 2014“, názvem a adresou uchazeče o zakázku. Dále budou opatřeny na uzavření razítkem. Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí ve středu dne 21.08.2013 ve 14.00 hod.

 

Více naleznete zde: Výzva k podání nabídky.doc

Zpět