Nová turistická infrastruktura

19.10.2018 08:17

Mikroregion TŘEBÍČSKO v roce 2018 realizoval projekt Nová turistická infrastruktura, který byl zaměřen na doplnění vybavení cyklotras na území členských obcí svazku Mikroregion TŘEBÍČSKO.

V září 2018 svazek v rámci realizace tohoto projektu nechal nainstalovat na území obcí Krahulov, Mastník, Stařeč, Střítež a Okřešice novou drobnou turistickou infrastrukturu. Cyklisté a turisté tak mohou díky podpoře Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny a spolufinancování ze zdrojů Mikroregionu TŘEBÍČSKO při svém putování krajem využít poblíž Krahulova, Mastníku a Starče novou odpočívku s informační mapovou tabulí a stojanem na kola, poblíž Stříteže novou odpočívku s informační mapovou tabulí a poblíž Okřešic novou odpočívku.

Celkem bylo osazeno 5 odpočívek, 4 informační mapové tabule a 3 stojany na kola. Projekt Nová turistická infrastruktura s celkovými náklady 285 382 Kč finančně podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny, grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2018“ dotací ve výši 100 000 Kč, 185 382 Kč uhradil Mikroregion TŘEBÍČSKO v rámci spolufinancování projektu. Uvedený projekt ID FV02430.003 byl spolufinancován Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny.

Zhotovení a montáž konstrukcí provedla společnost KAVYL z Mohelna, grafické služby provedla společnost YASHICA s. r. o. z Kožichovic u Třebíče.

 

Zpět

Podpořil:                                            Spolufinancoval:

    

Fotogalerie: Nová turistická infrastruktura

/album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/nova-odpocivka-s-informacni-mapovou-tabuli-u-striteze-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/nova-odpocivka-s-informacni-mapovou-tabuli-a-stojanem-na-kola-u-krahulova-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/nova-odpocivka-s-informacni-mapovou-tabuli-a-stojanem-na-kola-u-krahulova-1-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/nova-odpocivka-s-informacni-mapovou-tabuli-a-stojanem-na-kola-u-mastniku-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/okresice-nova-odpocivka-u-vodni-nadrze-strence-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/okresice-nova-odpocivka-u-vodni-nadrze-strence-1-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura/starec-nova-odpocivka-s-informacni-mapovou-tabuli-a-stojanem-na-kola-jpg/