Orgány svazku

Orgány Svazku

Mezí základní orgány svazku patří:  

  1. Členská schůze
  2. Předseda
  3. Rada svazku