Rada Svazku

Je statutárním orgánem Svazku. Počet členů Rady je dán počtem členských obcí ve Svazku, z toho je jeden předseda a jeden místopředseda. Funkční období člena (předsedy) Rady je dvouleté. Členové jsou zde zastupováni svými statutárními, příp. zplnomocněnými zástupci, každá obec má jeden hlas.

Rada řídí průběžně činnost Svazku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou Stanovami vyhrazeny Členské schůzi. Prostřednictvím svých členů jedná jménem Svazku.

Každá obec ma jednoho zástupce, těmi jsou:

Petr Drábek

Starosta obce Čechočovice  

Ing. Otakar Maštera

Starosta obce Kožichovice

Jiří Müller

Starosta obce Krahulov  

 
 

Miluše Roupcová

Místostarostka obce Mastník

Bohumír Vostal

Starosta obce Okřešice

Čestmír Linhart

Starosta městyse Stařeč

Ing. Zbyněk Procházka

Starosta obce Střítež

Ing. Martin Kristofčák

Starosta obce Trnava

Miloš Hrůza

Místostarosta města Třebíče