Předseda

  1. Je členem Rady voleným Členskou schůzí Svazku.
  2. Organizuje a řídí jednání Členské schůze a Rady Svazku, nepověří-li touto činností jiného předsedajícího – člena Rady.
  3. Podepisování (provádění písemných právních úkonů) za Svazek se děje tak, že k názvu Svazku připojí svůj podpis dva členové Rady, z nichž jedním je vždy předseda nebo místopředseda.

Ing. Marie Černá - místostarostka města Třebíče

Ing. Marie Černá - místostarostka města Třebíče

Předsedkyně svazku

Telefon: +420 724 383 684

E-mail: m.cerna@trebic.cz

Břetislav Česnek - starosta obce Trnava

Břetislav Česnek - starosta obce Trnava

Místopředseda svazku

Telefon: +420 568 823 522

E-mail: ou.trnava@seznam.cz

Bc. Irena Novotná

Bc. Irena Novotná

Tajemnice svazku

Telefon: tel.: 568 896 231

e-mail: i.novotna@seznam.cz