Předseda

  1. Je členem Rady voleným Členskou schůzí Svazku.
  2. Organizuje a řídí jednání Členské schůze a Rady Svazku, nepověří-li touto činností jiného předsedajícího – člena Rady.
  3. Podepisování (provádění písemných právních úkonů) za Svazek se děje tak, že k názvu Svazku připojí svůj podpis dva členové Rady, z nichž jedním je vždy předseda nebo místopředseda.

Miloš Hrůza - místostarosta města Třebíče

Předseda svazku

Telefon: +420 602 482 229

E-mail: milos.hruza@trebic.cz

Čestmír Linhart  - starosta městyse Stařeč

Místopředseda svazku

Telefon: +420 723 030 654

E-mail:  podatelna@mestys-starec.eu

Bc. Martina Ondráčková

Tajemnice svazku

Telefon: tel.: 568 896 198

e-mail: martina.ondrackova@trebic.cz