Členská schůze

 • Je nejvyšším orgánem Svazku, tvořeným všemi členskými obcemi Svazku.
 • Členové jsou zde zastupování svými statutárními, případně zplnomocněnými zástupci, každá členská obec má 1 hlas. Členské schůze se mohou zúčastnit i další zástupci členské obce s hlasem poradním.

Členové (každá obec má jednoho zástupce):

 1. Čechočovice
 2. Kožichovice
 3. Krahulov
 4. Mastník
 5. Okřešice
 6. Stařeč
 7. Střítež
 8. Trnava
 9. Třebíč