Nová turistická infrastruktura 2019

09.12.2019 10:32

Mikroregion TŘEBÍČSKO v roce 2019 realizoval projekt Nová turistická infrastruktura, který byl zaměřen na doplnění vybavení cyklotras na území členských obcí svazku Mikroregion TŘEBÍČSKO.

V září 2019 svazek v rámci realizace tohoto projektu nechal nainstalovat na území obcí Třebíč
a Trnava novou drobnou turistickou infrastrukturu. Cyklisté a turisté tak mohou díky podpoře Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny a spolufinancování ze zdrojů Mikroregionu TŘEBÍČSKO při svém putování krajem využít v místní části Třebíče Sokolí novou odpočívku se stojanem na kola a na území obce Trnava se lépe orientovat díky nové mapové informační tabuli, která doplnila mobiliář stávající odpočívky o potřebné informace na stanovišti u přírodní památky Kobylinec. Mohou také získat cenné informace o turistických cílech a turistických informačních centrech na informační tabulce, která byla osazena na mobiliář stávající odpočívky v blízkosti mapové tabule na stanovišti v údolí Klapovského potoka v Trnavě.

Celkem byla osazena 1 odpočívka, 1 stojan na kola, 1 informační mapová tabule a 1 informační tabulka. Projekt Nová turistická infrastruktura s celkovými náklady 49 118,74 Kč finančně podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny, grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ dotací ve výši 24 559 Kč, 24 559,74 Kč uhradil Mikroregion TŘEBÍČSKO v rámci spolufinancování projektu. Uvedený projekt je spolufinancován z Fondu Vysočiny, ID FV02740.0005.

 

Zpět

Podpořil:                                            Spolufinancoval:

    

Fotogalerie: Nová turistická infrastruktura 2019

/album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-odpocivka-se-stojanem-na-kola-v-mistni-casti-mesta-trebice-sokoli-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-odpocivka-se-stojanem-na-kola-v-mistni-casti-mesta-trebice-sokoli-1-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-mapova-informacni-tabule-v-trnave-na-stanovisti-u-prirodni-pamatky-kobylinec-3-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-mapova-informacni-tabule-v-trnave-na-stanovisti-u-prirodni-pamatky-kobylinec-1-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-mapova-informacni-tabule-v-trnave-na-stanovisti-u-prirodni-pamatky-kobylinec-2-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-mapova-informacni-tabule-v-trnave-na-stanovisti-u-prirodni-pamatky-kobylinec-4-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-informacni-tabulka-v-trnave-pod-striskou-konstrukce-stavajici-infotabule-na-stanovisti-v-udoli-klapovskeho-potoka-1-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-informacni-tabulka-v-trnave-pod-striskou-konstrukce-stavajici-infotabule-na-stanovisti-v-udoli-klapovskeho-potoka-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-informacni-tabulka-v-trnave-pod-striskou-konstrukce-stavajici-infotabule-na-stanovisti-v-udoli-klapovskeho-potoka-2-jpg/ /album/fotogalerie-nova-turisticka-infrastruktura-2019/nova-informacni-tabulka-v-trnave-pod-striskou-konstrukce-stavajici-infotabule-na-stanovisti-v-udoli-klapovskeho-potoka-3-jpg/